Spoed – Tandarts van Zyl – LEEK

Spoed

Vraagt u zich af of er sprake is van spoed of denkt u dat behandeling misschien kan wachten tot de eerstvolgende werkdag? De spoeddienst kan dit met u bespreken.

In de informatie over mondgezondheid en op www.allesoverhetgebit.nl staan enkele voorbeelden en tips bij acute pijn en andere vervelende situaties aan uw tanden of mond.

Bij acute pijn of andere spoedgevallen, belt u tijdens openingstijden met 0594 513838 en buiten openingstijden met Tandartsenspoedpraktijk in Groningen

Het telefoonnummer voor spoedgevallen is:

0900-8602

Hierbij een aantal zaken om rekening te houden bij het melden van een spoedgeval:

Wat mee te nemen:

 • Houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van de eigen tandartspraktijk. Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen
 • U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen
 • U dient de factuur direct na de behandeling te betalen (bij voorkeur met PIN of creditcard).

Kosten en vergoedingen:

 • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/)
 • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen
 • U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk
 • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen
 • Kinderen tot 18 jaar met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering en hoeven bij ons daarom ook niet af te rekenen.

Tot slot:

 • De Tandartsspoedpraktijk heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal de Tandartsspoedpraktijk zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, zoals gebruikelijk terugverwezen naar uw eigen tandarts.
 • Nadat u bij de Tandartsspoedpraktijk een afspraak heeft gemaak, ontvangt u per e-mail een afspraakbevestiging.
 • Houdt er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij de Tandartsspoedpraktijk altijd een richttijd is! U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u tijdig te helpen wat doorgaans ook goed lukt. Toch kunt u ta maken krijgen met uitloop en langere wachttijden, omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoe lang een afspraak per patiënt kan duren. Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang. Hierdoor kan het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten of u vooraf gebeld wordt met de mededeling dat de afspraak later plaats zal vinden. Dit is in geval van trauma/nabloeding of spoedgevallen bij kinderen.
 • Het annuleren van uw spoedafspraak kan altijd telefonisch via het bovenstaande nummer tot maximaal 1 uur voorafgaand de afspraak. Conform landelijke richtlijnen brengt de Tandartsspoedpraktijk voor een niet nagekomen afspraak de code C90 in rekening indien u de afspraak niet tijdig annuleert of niet nakomt.
 • Tijdens het inplannen van de afpraak wordt gevraagd wie de eigen tandarts is, zodat onze behandelaar na de behandeling het behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s beveiligd per mail kan versturen naar uw eigen tandarts zodat deze de behandeling weer kan overnemen. Dit zal  verstuurd worden naar het lifeline mailadres welke als volgt is: info@tandartsenpraktijkvanzyl.nl